Z l a t a   H a n z

F O T O G R A F I E

 

Fotografováním se snažím vystihnout a zachytit  kouzlo  neopakovatelného
a snad se mi to občas i daří.
Přála bych si, aby Vám všem,  kdo jste zavítali na tyto stránky,  moje fotky alespoň
trochu tohoto kouzla přinesly.

 

 Mé fotografie najdete i zde:

zzet.rajce.idnes.cz/   
Instagram